Vacature algemeen bestuurslid

Tijdens de ledenvergadering op 1 november vindt de verkiezing plaats van de secretaris van de vereniging. We hebben hiervoor een kandidaat en daarmee hebben we zo goed als zeker per 1 november weer een secretaris. Het bestuur is dan nog niet compleet. We zijn nog op zoek!

Een voltallig bestuur bestaat uit 5 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter en algemeen bestuurslid. Voor deze laatste functie hebben we nog geen kandidaten. Als algemeen bestuurslid heb je geen specifieke functie of taak, maar ben je met name bezig met de taken van het bestuur: vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken, zorg dragen dat de ledenvergadering het bestuur kan controleren en vertegenwoordigen van de vereniging. Met name op dit laatste punt hebben je twee voorgangers een belangrijke rol gespeeld. De bestuurlijke contacten die zij hadden bij de overheid gaven openingen tot overleg om ambities van de vereniging vorm te geven.

Iets voor jou? Bijvoorbeeld omdat je het leuk vindt en omdat je betrokken wilt zijn bij onze vereniging. Ervaring is niet noodzakelijk, enthousiasme wel! Laat het weten via secretariaat@dkijv.nl

Wil je nadere informatie over deze functie? Neem dan contact op met de voorzitter (Winand de Fraiture) via voorzitter@dkijv.nl.

Winand de Fraiture