In memoriam Jacques Bartelomy

Laat onderaan je reactie achter!

Aan het eind juli bereikte ons het droevige bericht dat Jacques Bartelomij was overleden. Jacques was een trouw en gewaardeerd DKIJV lid. Tot op hoge leeftijd nam hij deel aan de schaatstrainingen op dinsdagavond en zaterdagochtend. Tot aan de Coronacrisis was hij de oudste deelnemer aan deze trainingen. Hij was een krachtmens en altijd als eerste weg om de opgedragen schaatsoefening uit te voeren. Niet onvermeld mag blijven dat hij als een van de weinigen jaarlijks deelnam aan de clubkampioenschappen.

Jacques was een sociaal mens en bleef na de training koffie drinken in de restauratie van de Uithof, waar we de training bespraken en zaken die ons aangingen. Jacques had een eigen mening, maar drong die nooit aan je op. Accepteerde je zoals je was.

Velen van ons kenden hem ook als degene die een schaatsjack voor je regelde als je deelnam aan de alternatieve elfstedentocht op de Weissensee. Jacques heeft vanaf het begin van het organiseren van de 200 km tocht eraan deelgenomen, uitgereden en bijna geen enkele jaar de tocht overgeslagen.

Een slopende spierziekte heeft hem helaas geveld. Het feit dat hij het laatste anderhalf jaar niet meer kon schaatsen en fietsen deed hem veel pijn, maar klaagde nooit en bleef tot het laatste moment zichzelf. Een vriendelijk mens is van ons heengegaan. Hij ruste zacht.


Laat een reactie achter