Selectie

DKIJV hecht er belang aan om het hardrijden op de schaats te bevorderen!

Zo maakte in juni van 2008 Rinse van Etten en Marcel van Asperdt hun meerjarenplan voor een selectie van gemotiveerde jeugdige DKIJV-schaatsers bij het bestuur bekend. Het idee achter de plannen was dat er binnen DKIJV voldoende talent bij de jeugd zou zitten, echter dat ze de kans niet kregen hun talent te ontplooien binnen de heersende structuur van de vereniging.

Er volgde een bijeenkomst in het clubhuis, waarop de vice-voorzitter de noodzaak van een dergelijk initiatief benadrukte om weer als schaatsvereniging mee te gaan tellen in het Gewest Zuid-Holland. Met instemming is toen gestart met het ANCO team, een team waarbij vanaf het eerst uur de betrokkenheid van ANCO orchideeën zeer hecht is te noemen. ANCO orchideeën uit Wateringen heeft het team volledig in een outfit gestoken. Het is voor deze schaatsers een eer om in deze frisse bloemige pakken te mogen rijden!

Steef van Adrichem aan het woord
Directeur Anco Orchideeen en jeugdschaats-begeleider bij DKIJV.

Een sponsor heeft altijd een doel bij sponsoring, evenals een verenging een doel nastreeft. DKIJV is een vereniging van hardrijders op de schaats. We zouden graag zien dat iedereen zo hard mogelijk gaat schaatsen en het liefst in wedstrijdverband. Om jong talent optimaal te begeleiden bij hun schaatscarrière is er een selectie opgezet.

Wat mij er toe heeft gezet om te gaan sponsoren is dit initiatief te ondersteunen met mooie sportkleding. Iedereen kan dan zien dat degene in de sponsorkleding extra kwaliteiten heeft. Het moet dan voor de jongere een extra stimulans zijn om goed hun best te doen om later bij een selectie te mogen horen.

Na 3 jaar jeugdselectie willen we nu verder gaan met het aanbrengen van structuur voor talenten binnen de vereniging. Ook onder de hele jeugdige leden willen we de talentjes al vroegtijdig selecteren en aanmoedigen om ook wedstrijden te gaan rijden. Vanaf het nieuwe schaatsseizoen 2011/2012 zullen we hier mogelijk nadere invulling aan geven. Het doel is in de toekomst hier een apart team voor op te zetten en dit team zal ook gesponsord worden door ANCO.

Daarnaast willen we ook een team opzetten voor de rijders die uit de jeugdselectie groeien. Een team voor Senioren en ouder. Daarmee heeft ANCO het doel gesteld een drietal selectiegroepen te selecteren. Deze structuur van drie groepen wordt momenteel door het bestuur, technische commissie en trainers onderzocht en beoordeeld. Onderstaand een mogelijke invulling van deze selectiegroepen.

Toekomstige teams
Talenten 10 tot en met 14 jaar (Pupillen en Junioren C)
Jonge pupillen met talent vanaf een jaar of 10/11 kunnen in dit team terecht. Het doel is om deze kinderen ook nogmet de andere kinderen samen te laten trainen maar wel iets extra’s bieden.

Talenten 15 tot en met 23 jaar (Junioren B, A en Neo Senioren)
Training in een aparte selectie met duidelijke doelstellingen en limieten met als doel aansluiting te maken met het gewest. Hierbij kunnen kinderen van andere verenigingen aansluiten als die de groep in de breedte versterken.

Senioren selectie vanaf 23 jaar
Voldoen aan een heel eenvoudige selectienorm. Aparte trainingsgroep met aparte trainer. Opgezet voor leden van DKIJV.

Voor al deze groepen is het doel:
DKIJV een club met een super uitstraling met optimale mogelijkheden om talenten in alle leeftijdsklassen ten volle te ontwikkelen.

Laatst gewijzigd op 27 december 2013 om 12:20