Train de trainers

Laat onderaan je reactie achter!

Op maandag 14 mei heeft de technische commissie een bijeenkomst georganiseerd voor alle DKIJV trainers over het onderwerp “Zomertraining”. Rein van de Velde is gevraagd om een korte inleiding te houden over het hoe en waarom van zomertraining. Hiervoor heeft hij een korte inleiding gehouden, waarbij het nut en de uitvoering werden toegelicht.

Samen met Giel Hermans werd er uitleg en invulling gegeven over de techniek, conditie en periodisering. Hierbij werd gekeken naar het niveau van de sporter. Na de theoretische uitleg werd de theorie in de praktijk gebracht door buiten te oefenen.

Er werd vooral gelet op houding en uitvoering. De inbreng van alle aanwezige trainers was buitengewoon interessant. Het accent lag op hoe je gewenste dingen aanleert en niet gewenste afwijkingen weer af. Er was bovendien veel aandacht voor houding en leervormen. Ook het gebruik van een weerstandkoord en de daarbij behorende techniek kreeg de nodige aandacht

Het zelf doen van de oefeningen werkt heel goed en geeft de trainers een direct gevoel van het effect.

We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst, die als het aan de trainers ligt vaker mag worden georganiseerd.

Technische commissie bedankt voor de organisatie.


Laat een reactie achter