Vertrouwenspersoon

Een veilige sportomgeving voor iedereen is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van onze vereniging. DKIJV bestaat namelijk dankzij de inzet van sporters en vrijwilligers en zij moeten zich prettig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Daarom heeft DKIJV een gedragscode waarin staat hoe wij binnen de vereniging met elkaar omgaan. Op die manier streeft DKIJV naar een omgeving waarin zowel de sporters als vrijwilligers zich veilig voelen en met plezier de sport uitoefenen, en waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt.

Helaas kan het toch voorkomen dat je te maken krijgt met onaangenaam en ongewenst gedrag, zoals pesten, conflicten, ruzie, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu exact onder ongewenst gedrag valt en wat niet. Uitgangspunt is dat alléén degene die het overkomt kan aangeven wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Het gaat er dus niet om hoe iemand het heeft bedoelt, maar hoe de ander het ervaart. Het is ook normaal dat iemand van de één meer kan hebben dan van de ander. Wat iemand van de ene gewoon accepteert, kan hij of zij van een ander als ongewenst ervaren.

Als je ongewenst gedrag ervaart, is belangrijk dat je er met mensen over praat. DKIJV heeft daarvoor een vertrouwenspersoon die hiervoor is opgeleid. Bij deze vertrouwenspersoon kun je jouw verhaal kwijt en overleggen hoe je het probleem het beste kunt oplossen. Voor de duidelijkheid: de melding blijft vertrouwelijk zolang jij dat wilt. 

Meer vragen? Neem dan contact op met Saskia Pluijm, vertrouwenspersoon.

Lees in de gedragscode van DKIJV meer over de omgangsregels en kampregels van DKIJV en de gedragsregels voor begeleiders van leden van verenigingen zoals die door NOC*NSF en de sportbonden waaronder de KNSB zijn vastgesteld en welke DKIJV onderschrijft.

Saskia Pluijm
Saskia@dkijv.nl
06 24514248

Laatst gewijzigd op 20 september 2023 om 20:29