Jeugdsportfonds

Wat is is het Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds vindt dat “Alle kinderen moeten kunnen sporten.” Het fonds is een organisatie waarop ouders, waarvoor het sporten van de kinderen om financiële redenen niet mogelijk is, een beroep kunnen doen om dat financieel te ondersteunen.

Omdat in deze gezinnen sporten niet de hoogste prioriteit heeft, lopen hun kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Terwijl sporten juist een heerlijke manier is om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Sporten is gezond.

Jeugdsportfonds en jeugdschaatsen

Ook kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die bij DKIJV schaatsen kunnen een beroep doen op dit fonds. Bij het jeugdschaatsen bij DKIJV komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Schaatsen is een sport met een sterk sociaal karakter. Investeren in schaatsen voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen.

Aangesloten gemeenten

Niet alle gemeenten in Zuid-Holland zijn hierbij aangesloten. In het bewerkingsgebied van DKIJV doen de volgende gemeenten hieraan mee:

 • Delft
 • Midden Delfland, (o.a. Schipluiden, Den Hoorn, Maasland)
 • Pijnacker – Nootdorp (o.a. Delfgauw)

Voorwaarden

In de verschillende gemeenten kunnen de voorwaarden, waaraan voldaan moet worden om hier voor in aanmerking te komen enigszins verschillen. De kosten voor het DKIJV-lidmaatschap, het jeugdschaatsabonnement, een schaats jack, en het huren/leasen van schaatsen komen tot een maximum bedrag van € 225 per jaar in aanmerking voor deze ondersteuning.

De voorwaarde in de gemeente Delft zijn:

 • voor kinderen van tot 18 jaar
 • ingeschreven in de gemeente Delft
 • het inkomen van de ouders is niet hoger dan 110% van het minimuminkomen
 • een intermediair doet de aanvraag via de website allekinderendoenmee.nl , niet de ouder(s) zelf.
 • de bijdrage is maximaal € 225,- voor sport per twaalf maanden
 • het geld wordt rechtstreeks, aan DKIJV betaald. Dus niet aan jeugdlid of aan de ouder(s).
 • De kosten voor het DKIJV-lidmaatschap, het jeugdschaatsabonnement, een schaats jack, en het huren/leasen van schaatsen komen in aanmerking voor deze ondersteuning.
 • voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend.
 • na twaalf maanden kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Aanmelden

Een aanmelding bij het jeugdsportfonds kan alleen worden ingediend door mensen die direct bij het kind en/ of gezin betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld school of hulpverlening.

Voor begeleiding hiervan bij vanuit DKIJV, kun je een beroep doen op:
Leon van Bohemen / Annewil Stelloo
jeugd@dkijv.nl

Op de website van het Jeugdsport fonds, vind je hier alle informatie over;
Zie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/

Laatst gewijzigd op 6 oktober 2021 om 20:18