Vertrouwenspersoon

Gepest, genegeerd of getreiterd worden. In een kwaad daglicht gesteld worden. Telkens dubbelzinnige opmerkingen, dubieuze blikken of ongewenste aanrakingen moeten verdragen. Het kan allemaal voorkomen tussen je clubgenoten of met de trainers.

Het spreekt voor zich dat ongewenst gedrag de sfeer tijdens het sporten behoorlijk kan verstoren en zelfs kan leiden tot het stoppen met je hobby. DKIJV vindt ongewenst gedrag onaanvaardbaar en voert daarom een actief beleid om dit tegen te gaan. DKIJV onderschrijft de gedragscode voor begeleiders van leden van de club zoals die door de KNSB is vastgesteld. Die code geeft aan dat je als trainer, coach of begeleider van andere activiteiten van de club verantwoordelijk bent voor het welbevinden van de sporters die je begeleidt. Dit geldt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hoewel iedereen binnen de club die begeleiding op vrijwillige basis op zich neemt, geldt wel dat we die begeleiding en de relatie met de sporters “professioneel” benaderen. Het beleid van DKIJV is erop gericht een goed en veilig sportklimaat te waarborgen waarbij alle leden met plezier kunnen sporten.

Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu exact onder ongewenst gedrag valt en wat niet. Uitgangspunt is dat alléén degene die het overkomt kan aangeven wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Het gaat er dus niet om hoe iemand het heeft bedoelt, maar hoe de ander het ervaart. Het is ook normaal dat iemand van de één meer kan hebben dan van de ander. Wat iemand van de ene gewoon accepteert, kan hij of zij van een ander als ongewenst ervaren.

Vertrouwenspersoon
Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag is het belangrijk dat je er met mensen over praat. DKIJV heeft daarvoor een vertrouwenspersoon die hiervoor is opgeleid. Bij deze vertrouwenspersoon kun je jouw verhaal kwijt en overleggen hoe je het probleem het beste kunt oplossen. Voor de duidelijkheid: de klacht blijft vertrouwelijk zolang jij dat wilt.

Meer vragen? Neem dan contact op met Karen Huizer, vertrouwenspersoon.

Karen Huizer
070-3805845
karen-huizer@hotmail.com

 

Laatst gewijzigd op 24 december 2013 om 19:52