Bestuurswissel DKIJV en Leon van Bohemen benoemd tot erelid.

Laat onderaan je reactie achter!

Vlak voor de zomervakantie heeft de jaarlijkse ALV plaats gevonden. Deze keer met een tweetal bijzondere agendapunten: een bestuurswissel en de benoeming van een nieuw erelid. Na drie termijnen van 3 jaar was het maximum aantal bestuurstermijnen bereikt en hebben Winand de Fraiture als voorzitter en Leon van Bohemen als vice-voorzitter hun bestuursfunctie met pijn in het hart neergelegd.

Winand heeft in zijn jaren als voorzitter van DKIJV veel werk verzet om de vereniging klaar te maken voor de toekomst. Hieruit zijn onder andere de nieuwe statuten die in 2019 zijn vastgesteld en het nieuwe huishoudelijk reglement voortgekomen. Winand heeft met zijn inzet een solide basis neergezet voor een mooie en sportieve toekomst van onze vereniging.

Leon is 18 jaar geleden lid geworden van DKIJV en was de afgelopen 9 jaar vice-voorzitter. Daarnaast is Leon al 13 jaar de drijvende kracht achter het jeugdschaatsen. Als vice-voorzitter en namens de jeugdcommissie neemt Leon deel in de baancommissie waar met alle verenigingen gezamenlijk afspraken met de Uithof worden gemaakt over de inzet van trainingsuren en het reilen en zeilen rond de ijsbaan. We hoeven niemand uit te leggen dat Leon een van de pijlers is waar DKIJV op draait. We zijn dan ook heel blij dat Leon, zoals sommige kinderen zeggen, ‘de grote baas’ van het jeugdschaatsen blijft.

Vanwege deze inzet en toewijding voor de vereniging heeft het bestuur Leon voorgedragen om benoemd te worden tot erelid. En natuurlijk heeft de ALV deze voordracht aangenomen. In de vergadering heeft Winand in zijn laatste formele actie als voorzitter, Leon tot erelid van onze vereniging benoemd. Bij het erelidmaatschap hoort een speld die hem door de nieuwe voorzitter is opgespeld.

Nieuwe Voorzitter en Vice-Voorzitter

In het bestuur heeft Angela Loman de positie van Leon overgenomen als vice-voorzitter en Jan Martijn Metselaar als voorzitter. Zowel voor Angela als Jan Martijn begon de relatie met DKIJV langs de krabbelbaan bij het jeugdschaatsen.

Met een heel gezin dat fanatiek schaatst, shorttrackt en fietst zet Angela zich graag in om als vice-voorzitter van DKIJV mee te denken over toekomstige kansen voor de club in de breedte van de sport; een grote verantwoordelijkheid die ze graag met veel enthousiasme en energie op zich neem!

Voor Jan Martijn is DKIJV een geweldige vereniging waar hij samen met de andere leden een hoop plezier aan beleeft. We staan er als vereniging goed voor, met een groeiend aantal leden en een jaar rond programma voor de schaats- en skeelersport. In de rol van voorzitter hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren om samen met de andere bestuursleden en alle andere vrijwilligers te zorgen dat alle DKIJV’ers nog vele jaren plezier en vele sportieve hoogtepunten kunnen beleven.

Met de overdracht van de voorzittershamer is het bestuur compleet en klaar voor een volgend verenigingsjaar!

Uw verslaggevers,
Jan Martijn Metselaar en Angela Loman


Laat een reactie achter